O serwisie | Dołącz do nas | Reklama | Regulamin | Twoja poczta
Strona główna >>
Lista Parafii:
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pychowicach
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie Mydlnikach
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta w Krakowie
Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Kraków - Rżąka
Parafia Świętej Kingi w Krakowie
Galerie - ostatnio dodane:

Ministranci i Scholanki na nartach 2017
Informator:
Msze święte w Kościołach w Krakowie. Godziny odprawiania.
Co potrzebne jest do sakramentu małżeństwa?
Nauki przedmałżeńskie. Wykaz katechez dla narzeczonych oraz nauk przedmałżeńskich
Sakrament chrztu - podstawowe informacje
Jak przebiega sakrament chrztu świętego?
Projekt kościoła - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pychowicach w Krakowie
Najlepsze parafie - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Kraków Pychowice
Diecezja krakowska – krótka historia
Filmy - ostatnio dodane:

ŚDM 2016 - młodzież z Syrii

Jak przebiega sakrament chrztu świętego?

Odpowiednio wcześnie (ok. 5 min.) przed rozpoczęciem Mszy świętej Rodzice i Rodzice chrzestni dziecka zajmują miejsca przy drzwiach wejściowych, pod chórem i czekają na Kapłana-szafarza sakramentu.

Rodzice chrzestni z poza naszej Parafii powinni dostarczyć - jeśli tego nie uczynili wcześniej- zaświadczenie od swojego duszpasterza, że mogą być rodzicami chrzestnymi. Rodzice chrzestni z naszej Parafii nie potrzebują żadnego zaświadczenia.

O wyznaczonej godzinie, kapłan udaje się do dziecka, które ma przyjąć chrzest.

Kapłan zwraca się do Rodziców dziecka:
- Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice dziecka podają imię lub imiona głośno:
- np. Joanna Karolina.

Kapłan:
- O co prosicie Kościół święty dla Joanny Karoliny?

Rodzice dziecka:
- O chrzest.

Kapłan:
- Prosząc o chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice dziecka:
- Jesteśmy świadomi.

Kapłan:
- A wy, Rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?

Rodzice chrzestni:
- Jesteśmy gotowi.

Kapłan:
- Joanno Karolino, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą was w tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni.

(Celebrans kreśli na czole każdego dziecka znak krzyża. Potem zaprasza rodziców i także chrzestnych, aby uczynili to samo)

Następuje procesja do ołtarza; na przedzie idzie ministrant z krzyżem, za nim kapłan, a za kapłanem rodzice dziecka, za nimi rodzice chrzestni.
Rodzice dziecka zajmują miejsce na krzesłach od strony chrzcielnicy, a rodzice chrzestni po przeciwnej stronie.

Dalej Msza święta przebiega jak zwykle, aż do Ewangelii lub kazania (homilii). Po tej części Mszy świętej następuje obrzęd chrztu świętego.
(Matka chrzestna przygotowuje białą szatę, a ojciec chrzestny świecę chrzcielną)

Kapłan odmawia modlitwę egzorcyzmu i kładzie rękę na dziecku. Następnie Kapłan odmawia modlitwę poświęcenia wody lub dziękczynną. (W czasie drugiej formuły poświęcenia wody powtarza się aklamację: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. A po czwartym wezwaniu, gdy kapłan powie: Boże, uświęć tę wodę... Tobie chwała na wieki.)

Kapłan:
- Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dzieci otrzymują z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują chrzest Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i Chrzestni:
- Wyrzekamy się.

Kapłan:
- Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
Rodzice i Chrzestni:
- Wyrzekamy się.

Kapłan:
- Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Rodzice i Chrzestni:
- Wyrzekamy się.

Kapłan:
- Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice i Chrzestni:
- Wierzymy.

Kapłan:
- Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa...

Rodzice i Chrzestni:
- Wierzymy.

Kapłan:
- Czy wierzycie w Ducha Świętego...

Rodzice i Chrzestni:
- Wierzymy.

Kapłan:
- Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Panu naszym.

Rodzice i Chrzestni oraz wszyscy w kościele:
- Amen.

Kapłan:
- Czy chcecie, aby Joanna Karolina otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

Rodzice i Chrzestni:
- Chcemy.

Kapłan:
- Joanno Karolino, ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Kapłan, Rodzice i Chrzestni z Ludem:
- Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...

Kapłan odmawia modlitwę i namaszcza Krzyżmem św. dziecko na szczycie głowy.

Potem dziecko otrzymuje białą szatę, (inny kolor nie jest dozwolony). Jest wskazane, aby taką szatę przyniosły same rodziny(u nas czyni to najczęściej matka chrzestna). Przed nałożeniem szaty, kapłan mówi:

Kapłan:
- Joanno Karolino stałaś się nowym stworzeniem i przyoblekłaś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

Wszyscy:
- Amen.

Przed wręczeniem zapalonej świecy, kapłan mówi:

Kapłan:
- Przyjmijcie światło Chrystusa.

Następnie ojciec chrzestny zapala świecę od paschału (lub kapłan zapala świecę i przekazuje ojcu chrzestnemu). Potem mówi kapłan.

Kapłan:
- Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.
I jeszcze dodaje aklamację:
- Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja.

Potem następuje dalszy przebieg Mszy świętej.
Na Komunię Rodzice i Chrzestni przyjmują Komunię świętą przy balaskach.
Rodzice i Chrzestni powinni podejść do Komunii świętej zaraz po spożyciu Eucharystii przez kapłana.
Po Mszy świętej Rodzice chrzestni proszeni są o podejście do zakrystii w celu podpisania swojego udziału w chrzcie dziecka.extrema © 2007-2010
fotografia ślubna, wizytówki, zaproszenia ślubne, pieczątki, fotoksiążki, fotoalbumy, nadruki, gadżety